– โครงการอบรมการทำงานเป็นทีม(Team building) อย่างมีส่วนร่วมของบริษัท K.N.T.THAILAND จก.

By | October 14th, 2016|Categories: News|Tags: , , , |

จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 15 ตุลาคม. 59 ณ.บัวสวรรค์รีสอร์อท จ.กาญจนบุรี