หลักสูตร อบรม สัมมนา

ตาราง กิจกรรม และ ฝึกอบรม สัมมนา

  •  17 ตุลาคม 2563 |บรรยาย “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด” จำนวน 70 ท่าน ณ.เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

  •  29 ตุลาคม 2563 |บรรยาย “โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต” จำนวน 70 ท่าน ณ.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

ความภูมิใจ ที่ เหนือคำบรรยาย ของ Expert training

เราสร้าง โครงการ ฝึก อบรม สัมมนา และ กิจกรรม นันทนาการ  เพื่อสร้างพลัง สร้างสรรค์ให้คนรู้คิด กิจกรรม พัฒนาความคิด และ ความคิด พัฒนาพฤติกรรม และ พฤติกรรม พัฒนาความสำเร็จองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหลอมรวมกันให้เป็นพลัง และ พัฒนา การ ฝึก อบรม ให้สมดั่งคำว่า เหนือคำบรรยาย

วีดีโอ กิจกรรม

ติดต่อเรา

รับ สมัคร พนักงาน ด่วน
ตำแหน่ง ครู วิทยากร หรือ ครู ฝึก อบรม สัมมนา ภาคสนาม ใครที่กำลัง หา งาน ติดต่อด่วน

หากคุณมีพลังที่เหลือเฟือในการใช้ชีวิต เราต้องการผู้ที่ต้องการงานที่ท้าทาย งานที่ต้องการความอดทน และ งานที่ต้องคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา เราต้องการคุณ เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน แบบ เหนือคำบรรยาย
ติดต่อเรา