หลักสูตร อบรม สัมมนา

ตาราง กิจกรรม และ ฝึกอบรม สัมมนา

  • 24 กุมภาพันธ์ 2564 |การบรรยายพิเศษเรื่อง”การสร้างแรงบันดาลใจภายในตนเอง” ให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 80 ท่าน ณ.โรงแรมไอธารารีสอร์ท อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

  • 8 เมษายน 2564 |การบรรยายพิเศษเรื่อง”โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประจำปี 2564″ ด้วยเทคนิค AIC เป็นผู้นำชุมชน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาก 7 หมู่บ้าน จำนวน 80 ท่าน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ความภูมิใจ ที่ เหนือคำบรรยาย ของ Expert training

เราสร้าง โครงการ ฝึก อบรม สัมมนา และ กิจกรรม นันทนาการ  เพื่อสร้างพลัง สร้างสรรค์ให้คนรู้คิด กิจกรรม พัฒนาความคิด และ ความคิด พัฒนาพฤติกรรม และ พฤติกรรม พัฒนาความสำเร็จองค์กร ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหลอมรวมกันให้เป็นพลัง และ พัฒนา การ ฝึก อบรม ให้สมดั่งคำว่า เหนือคำบรรยาย

วีดีโอ กิจกรรม

ติดต่อเรา

รับ สมัคร พนักงาน ด่วน
ตำแหน่ง ครู วิทยากร หรือ ครู ฝึก อบรม สัมมนา ภาคสนาม ใครที่กำลัง หา งาน ติดต่อด่วน

หากคุณมีพลังที่เหลือเฟือในการใช้ชีวิต เราต้องการผู้ที่ต้องการงานที่ท้าทาย งานที่ต้องการความอดทน และ งานที่ต้องคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา เราต้องการคุณ เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน แบบ เหนือคำบรรยาย
ติดต่อเรา